DGA: geïnteresseerd in een belastingvrije eindejaarsuitkering?

Denkt u eraan om dit jaar nog een zonnige bestemming op te zoeken of heeft u nog andere wensen, maar u heeft geen zin om voor deze extra uitgaven dividend- of inkomstenbelasting te betalen?

En heeft u uw besloten vennootschap (bv) voor 1 oktober 2012 opgericht?

Kijk dan snel in uw jaarrekening of vraag uw accountant of uw bv nog een substantieel gestort aandelenkapitaal bevat.

Nog steeds komen wij veel bv’s tegen waar het oorspronkelijk gestorte aandelenkapitaal nog niet is teruggebracht, terwijl u door de invoering van de ‘flex-bv wet’ in 2012 de mogelijkheid heeft om uw gestorte aandelenkapitaal te reduceren tot bijvoorbeeld 1 euro.

Het verschil kunt u belastingvrij opnemen. U dient dan wel voor een statutenwijziging langs de notaris te gaan.

Voorbeeld:

Stel u heeft een gestort aandelenkapitaal van EUR 18.000.

Indien u dividend uitkeert, betaalt u hierover in totaal 25% dividendbelasting. In het geval van een netto dividenduitkering van EUR 18.000 bedraagt de dividendbelasting zodoende EUR 6.000.

U kunt er ook voor kiezen om langs de notaris te gaan voor grofweg EUR 400. Een (korte termijn) besparing van EUR 5.600.

Tip:

Indien u privé nog een rekening courant schuld heeft aan uw bv, kunt u uiteraard dit bedrag gebruiken ter aflossing van de schuld. U bent alleen de (overigens aftrekbare) notariskosten kwijt.

Let op!:

Indien u al voldoende privévermogen (box 3) heeft, kan het zinvol zijn om te wachten met deze actie.

Voordat er tot de reducering van het aandelenkapitaal kan worden overgegaan, dient er een liquiditeits- en vermogenstoets te worden verricht. Simpel gezegd, er dient te worden getoetst of uw bv na de uitkering nog steeds ‘gezond’ is en zodoende aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen. Dit is met name van belang voor de zogenaamde pensioen- en stamrecht bv’s.