Advisering en ondersteuning ondernemers

U zoekt een sparringpartner of adviseur bij complexe financiële vraagstukken? Wij kunnen u ondersteunen bij:

  • Bedrijfsvoering (administratieve organisatie/interne controle/optimaliseren bedrijfsprocessen).
  • Investeringsbeslissingen.
  • Bedrijfs- en data-analyses.
  • Belastingadvies en andere fiscale vraagstukken.
  • Bedrijfsovernames/fusies/reorganisaties en due-diligence onderzoeken.
  • Bedrijfsopvolging.

Wij werken ook samen met andere professionals. Zo kunnen we u ook begeleiden bij het verkrijgen van een beoordelings-
of controleverklaring van een accountant.