Personeelsdiensten

Aannemen personeel

Bij het aannemen van personeel krijgt u te maken met salarisonderhandelingen en het opstellen van een arbeidscontract. Wat zijn daarbij eigenlijk de totale werkgeverslasten voor u? En wat zijn de wettelijke eisen voor een arbeidscontract? Voor welke periode is het verstandig om een contract aan te bieden? Hoe zit het met (on)belaste verstrekkingen en vergoedingen aan personeel? Zo zijn er nog vele vragen waarbij we u kunnen helpen.

Loonadministratie

Als u personeel in dienst heeft, moet u een loonadministratie voeren. Wij verwerken voor u loonmutaties, genereren loonstroken en dienen voor u periodiek een aangifte loonheffingen in. Ook kunt u rekenen op ons advies over de allerlaatste wet- en regelgeving, pensioenen en verzuim.

Overige personeelsdiensten

Wij kunnen u ook adviseren/ondersteunen op de volgende gebieden:

  • Het opbouwen van een medewerkersdossier.
  • Het beantwoorden van cao-vraagstukken.
  • Het inlenen van personeel/inhuren van derden (Wet DBA / inleen- en ketenaansprakelijkheid).
  • De beëindiging van arbeidsovereenkomsten.
  • De (verplichte) aansluiting bij pensioenfondsen.
  • Het realiseren van loonkostensubsidies.